top_boven

De medewerkers van Advies en OpvoedingsPraktijk zijn:


Mevr. Drs. A.M. Janssen
Mevr. E.J.H.M. van Opstal

Mijn naam is Anja Janssen. Ik ben orthopedagoog en GZ-psycholoog.
Ik heb de opleiding orthopedagogiek gevolgd met als specialisatie ‘Moeilijk opvoedbaar’.
Een orthopedagoog houdt zich met name bezig met opvoeding daar waar een ‘gewone’ opvoeding niet meer toereikend is en het betreffende kind iets speciaals nodig heeft.
Daarnaast ben ik bevoegd de titel GZ-psycholoog te voeren vanwege mijn registratie in het BIG-register.

Na de HAVO heb ik de opleiding Pedagogische Academie gevolgd. Tijdens de stages op de basisschool heb ik met veel plezier lesgegeven. Toch merkte ik dat de leerlingen die op een of andere wijze uitvielen, mijn speciale interesse hadden.
Dat is de reden geweest dat ik Pedagogiek aan de universiteit van Utrecht ben gaan studeren. Als specialisatie heb ik uiteindelijk gekozen voor orthopedagogiek omdat deze studie zich bezighoudt met kinderen die problemen ondervinden in hun opgroeien en van daaruit een specifieke benadering vragen.

Na mijn studie ben ik als vrijwilligster werkzaam geweest als groepsleidster op een groep moeilijk opvoedbare kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest binnen de RIAGG, nu bekend als de GGZ. Ik heb daar psychologische onderzoeken gedaan, spelcontacten met kinderen en ouderbegeleidingen. Ook heb ik daar een groep opgezet en gedraaid voor kinderen van gescheiden ouders.

In 1991 ben ik begonnen bij Jeugd en Gezin, een (gezins)voogdijinstelling.
Mijn taak daar was het begeleiden van de (gezins)voogden in hun uitvoering van de hulpverlening. Het uitzetten van hulpverleningslijnen samen met de (gezins)voogd was mijn verantwoordelijkheid.
Tijdens de 18 jaar dat ik binnen de (gezins)voogdij werkzaam ben geweest, heb ik enorm veel gezien, meegemaakt en geleerd.
Ik hoop dat al deze ervaringen de hulpverlening die ik te bieden heb ten goede zullen komen.


Mijn naam is Liesbeth van Opstal. Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Als maatschappelijk werkende ben ik gespecialiseerd in het bieden van pedagogische ondersteuning en psychosociale hulpverlening.

Mijn werkervaring is ruim en divers. Zo heb ik na het behalen van mijn HAVO diploma gewerkt als ski- en surflerares, in een sportwinkel en in een verpleeghuis. Allemaal beroepen waarin je met mensen werkt. Vanuit dat gegeven heb ik de cursus ‘Praktische Psychologie’ gevolgd.

Omdat ik in mijn werk uiteindelijk toch steeds weer tegen de grenzen aanliep van wat ik voor mensen kon betekenen, ben ik in 1992 de deeltijdopleiding voor maatschappelijk werkende gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb ik drie jaar stage gelopen bij een gezinsvoogdij-instelling, te weten Jeugd en Gezin en ben daarna in vaste dienst gekomen. In deze periode heb ik nog een aantal cursussen en trainingen gevolgd, zoals ‘Kind in Ontwikkeling’ van Martine Delfos.

Gedurende de 15 jaar dat ik het werk als gezinsvoogd heb gedaan, heb ik veel ernstige situaties gezien, mede omdat het werk van een gezinsvoogdij-instelling aan het einde van het hulpverleningstraject zit. Van daaruit is de behoefte gegroeid om al in een eerder stadium hulp te bieden.

 

 

 
AOP St. Willebrord N-Br. Tel: 06 - 81 93 53 96.