top_boven

Van waaruit werken wij:


● Kinderen opvoeden valt niet altijd mee.

In elke leeftijdsfase heeft een kind weer wat anders nodig.
Een baby vraagt bijvoorbeeld heel iets anders van zijn ouders dan een kleuter. Met een basisschoolkind ga je anders om dan met een puber.
Elke leeftijdsfase kent zo zijn eigen vragen die een ouder zichzelf stelt, maar ook het gedrag van een kind op een specifieke gebeurtenis of wanneer een kind anders reageert dan verwacht, kan vragen oproepen:
Hoe moet ik hier op reageren, hoe moet ik hier mee omgaan?

Als ouders moet je het doen met het voorbeeld van je eigen opvoeding of met wat je hebt gezien of ziet bij anderen.
Van daaruit zul je als ouders beschikken over een aantal vaardigheden en mogelijkheden, maar wat als deze niet het gewenste effect hebben?

Bovenstaande wordt ook nog eens bemoeilijkt door ontwikkelingen in de maatschappij.
Enerzijds is de vanzelfsprekendheid van opvoedingshulp uit de omgeving weggevallen.
Anderzijds zorgen ontwikkelingen in de maatschappij er onder andere voor dat de wereld van kinderen veel groter is geworden, dat er meer nadruk is komen liggen op het leveren van prestaties, dat er steeds weer nieuwe of andere gevaren dreigen enz. Daarnaast hebben ouders zelf ook vaak een druk leven met vele verantwoordelijkheden.
Het lijkt vreemd dat in de huidige maatschappij ondanks bovengenoemde  ontwikkelingen het beeld bestaat dat het opvoeden van kinderen vanzelfsprekend goed zou moeten gaan
 

● Elke ouder heeft met zijn/haar kind het beste voor en doet het zo goed als hij/zij kan.

Elke ouder wil dat zijn/haar kind later een gelukkige volwassene wordt.
Zij zullen alle mogelijkheden en vaardigheden gebruiken die zij in huis hebben.
Soms is dit echter niet genoeg en is er even iets extra’s nodig.


● Opvoeden is een samenspel tussen ouders en kinderen.

Iedereen wordt gevormd door zijn/haar eigen opvoeding en door wat hij/zij heeft meegemaakt. Wanneer je vader of moeder wordt, zul je vanuit deze ervaringen je kinderen gaan opvoeden.
Elk kind wordt geboren met een “eigen pakketje” en zal van daaruit een bepaalde opvoedingsaanpak vragen.
Soms sluit wat je als ouder te bieden hebt niet aan bij wat je kind nodig heeft. Dan is even een advies of opvoedingsondersteuning nodig.

● Een vroeg gevraagd advies kan problemen in de toekomst voorkomen.

Kinderen zijn flexibel en kunnen heel wat hebben. Wanneer een kind echter gedurende langere tijd verkeerd wordt benaderd of verkeerd begrepen, dan bestaat de kans op probleemgedrag bij het kind.

 
AOP St. Willebrord N-Br. Tel: 06 - 81 93 53 96.