top_boven

Werkwijze


De aanmelding.
 

Consulten vinden alleen plaats op afspraak. De aanmelding gebeurt meestal telefonisch. U kunt zich op eigen initiatief aanmelden of via een verwijzing o.a. van uw huisarts. Ons streven is om binnen een week een afspraak te maken.  

Het eerste gesprek. 

Wilt u bij het eerste gesprek uw inschrijfbewijs van de ziektekostenverzekering meebrengen, evenals een eventuele verwijsbrief van uw huisarts. Het eerste gesprek is naast een kennismaking vooral bedoeld om uw vraag/probleem zo duidelijk mogelijk te krijgen. In veel situaties is één gesprek hiervoor niet voldoende. Om tijd te besparen, is het ook mogelijk dat u een vragenlijst meekrijgt. Deze kunt u thuis invullen en voor het volgende gesprek opsturen.Tevens krijgt u in het eerste gesprek alle benodigde informatie over de werkwijze, de kosten en vergoedingen en uw rechten als cliënt. Als laatste vragen wij u een intakeformulier in te vullen en een toestemmingsverklaring te ondertekenen, als u ermee akkoord gaat dat de verwijzer op de hoogte wordt gehouden van de behandeling/begeleiding. 

Hoe gaat het verder. 

Om de juiste behandeling/begeleiding te kunnen bieden, is het noodzakelijk om het probleem(gedrag) goed in kaart te brengen. Er zal in de regel ook een contact zijn met uw kind, waarbij een aanvullend onderzoek mogelijk is. Hierna wordt het advies voor de verdere behandeling met u besproken en wordt samen met u een plan gemaakt. 

Afspraak afzeggen. 

Als u verhinderd bent, zegt u dan de afspraak zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen zal een half consult in rekening gebracht worden. Bij niet afzeggen bent u een volledig consult verschuldigd.

 
AOP St. Willebrord N-Br. Tel: 06 - 81 93 53 96.